Jumat, 27 Februari 2009

Ayat Korsi...

Geguritan nang ngisor kiye ditulis nang wong Indonesia sing manggon nang Amsterdam, apik banget nang rasa, kalimate marakna nguthik-uthik rasa pangrasa, tapi sing luwih jero maning miturutku dadi kaya mbukakna mripat sing wis mandan bures awit kakehan sing ditonton saben dinane. Pertama maca ujarku ana gandheng cenenge karo Ayat Qursi nang Al Qur'an. Jebule ora adoh sekang kursi sing siki lagi diuber-uber nang sebagean sedulur dewek. Sing maju meng palagan "perpolitikan". Jyaan, pancen ora kaya Kang Heri Latif, nek gawe ukara marakna nyengir, marakna krasa kethuthuk, marakna krasa diklitiki.

Digathukna karo kahanan sing ana siki nang endi baen, geguritan gaweyane Kang Heri Latif keyonge koh mathuk banget! Ngapurane disit nek geguritane ora tek terjemahna nganggo basa Kebumenan. Ben rasane tetep "ngess" dadi ya apa anane.

AYAT KORSI:
buat irene shanty

dimana ide yang berlawan?
gelap langit merindu hujan
banjir janji di jalanan
poster dan spanduk berkeliaran
semua mimpi asik jualan
korlap lihai jadi rebutan

korsi
korsi
korsi

jual diri demi korsi
jual ideologi demi korsi
jual karya kawan demi korsi

jual
jual
jual

napsu segunung modal seupil
biar kalah nasi asal gak kalah aksi
itulah yang terjadi kawan
jaman edan gila ayat korsi


heri latief
amsterdam, 21/02/2009

Senin, 16 Februari 2009

Weker Kethongan

Kenthongan jaman siki wis mulai ilang prebawane. Jaman nyong cilik, angger wengi mesti krungu kenthongan sekang Bale Desa, kemlunthung suarane mecah sepi sing jaman semono nyenyet banget! Beda karo siki, suara kenthong sekang Bale Desa kalah karo gemremenge suara tivi nang saben umah, suara montor apa mobil sekang dalan gede. Jaman semana nek sekang desaku ajaa mung kenthongan sing petungane cedek. Lha suarane ombak nak laut kidul pating jemlegur baen isih bisa krungu....
Ana macem-macem jenis, cara nuthuk kenthongan sing wis dadi pathokan nang ndesa. Ana doromuluk sing artine aman ora ana apa-apa, titir sing ngudokna wong pada gemregah tangi, ana sing gawat keliwat-liwat. Tapi sing saben setengah jam muni ya tanda nek wektu ditthuthuk jam pira. Thuthukan jam biasane bar thuthukan doromuluk, terus dung...dung...dung...duuuung. Etung baen jumlah thuthutkan bar doromuluk, kuwe nandakan jam pira wektu kuwe. Dadi angger jumlahe tekan 11 (sewelas) berarti wektu kuwe ya jam sewelas wengi. Angger ora ana terusane thuthukan jam, berarti kur doromuluk tok, berarti jam setengah.... tergantung sedurunge. Jaman semana, isih kena diitungi nganggo tangan, sing nang umah duwe jam, apamaning jam beker. Jam sing bisa diatur munine arep jam pira baen, ben nggugah sing pada lagi nang alam ngimpi. Suarane cemlengking, ngagetna banget. Mulane kethongan sekang Bale Desa, dadi pathokane warga kabeh. (ngko sambung maning)

Sekang Manca

I found this fascinating quote today:
For Blogger/webmaster, you could upload all files you need to share here, webspace provided with powerful admin features and best upload/download utility.cutie9, e-FreeTips, Jan 2009
You should read the whole article.